Patient Zorg Module

…flexibiliteit in chronische medicatie

Bronrecepten (het profiel van de patiënt) vormen de basis van de chronische medicatie. Verstrekkingslijsten kunnen periodiek per patiënt of afdeling worden aangemaakt en afgedrukt, inclusief benodigde etiketten. Met een druk op de knop worden verstrekkingen gegenereerd. Medicatiebewaking vindt over en weer plaats op incidentele en chronische medicatie. Eenvoudige controle op preferentie en vergoeding van artikelen en assortiment.

Regelvergoeding wordt automatisch berekend en is per zorgverzekeraar instelbaar. Ondersteuning van de nieuwste protocollen van alle “Baxter” leveranciers.

  • Bronrecepten (profiel)
  • Instelbare lay-out verstrekkingslijsten
  • Eenvoudig genereren verstrekkingen
  • Complete medicatiebewaking
  • Uitvullijsten, medicatieoverzichten en receptaanvragen

Terug