COV controle

FarmaSys maakt gebruik van een volledig in de achtergrond opererende COV controle. Zodra een patiënt wordt geselecteerd om aan te schrijven wordt deze controle gestart terwijl de gebruiker kan doorgaan met het inbrengen van het recept. Binnen enkele seconden is het resultaat van de controle bekend, vaak nog voordat er een letter is getypt. Is alles ok, oftewel zijn de reeds bekende verzekeringsgegevens gelijk aan de opgehaalde gegevens, dan wordt in het scherm een groen COV logo getoond. Wijken de nieuwe gegevens wel af van de reeds bekende, dan verschijnt er een pop-up en wordt de gebruiker gevraagd of hij/zij deze wil inzien. Vervolgens kan de keuze worden gemaakt de wijzigingen over te nemen in FarmaSys. Een niet geslaagde controle resulteert in een rood COV logo in het scherm van de recept ingave zodat de medewerker bij de patiënt direct om aanvullende gegevens kan vragen. Ook bestaat er de mogelijkheid om batchmatig van alle patiënten of een deelverzameling hiervan de COV controle uit te laten voeren. De snelheid van deze batchgewijze controle ligt ongeveer op 100 patiënten per minuut en wordt zonder tussenkomst van de gebruiker uitgevoerd.

Terug