Central Filling module

Steeds meer CareSoft klanten maken gebruik van de Central Filling module. FarmaSys is gestandaardiseerd om met alle Central Fillers te kunnen communiceren. Het aansluiten is heel eenvoudig te realiseren.

Binnen de Central Filling module zijn de 3 verschillende onderdelen geïmplementeerd:

  • Central Filling
    Bij Cental Filling vindt het verzamelen van de herhaalmedicatie buiten de apotheek plaats.
  • SmartFilling
    Bij Smart Filling wordt de herhaalmedicatie binnen de apotheek zelf verzameld. Meer informatie over de werking kunt u vinden op de website: www.smart-filling.nl
  • Local Filling
    De apotheek kan zelf ook Central Filler zijn voor andere apotheken en/of filialen. Deze optie werkt met dezelfde methode als Central Filling, de medicatie wordt  verzameld, voorzien van etiketten en verzendklaar gemaakt. Er vindt zo vaak als noodzakelijk een assortiment synchronisatie plaats.

Central Filling proces binnen FarmaSys
Er wordt een Central Filling assortiment ingelezen die door de Central Filler aangeleverd wordt. In de meeste gevallen gebeurt dit d.m.v. een automatisch proces. Bij de verwerking van het Central Filling assortiment, wordt het kenmerk van het artikel op CF gezet. Indien u tijdens de receptverwerking kiest voor een dergelijk artikel krijgt u bij het afronden van het aanschrijven de keuze of u dit artikel via Central Filling wilt laten leveren.

Alle Central Filling opdrachten worden in een batch geplaatst en op vooraf ingestelde bestelmomenten automatisch verzonden.

Eventuele aanpassingen van de voorschriften worden automatisch meegenomen zolang de CF bestelling nog niet is verzonden.

Ter illustratie is hieronder een flowchart weergegeven van het proces:

Central Filling proces binnen FarmaSys

Terug