Projecten

Nieuwe Ontwikkelingen
CareSoft is continue bezig met nieuwe ontwikkelingen. Deels als gevolg van overheidsmaatregelen maar ook op verzoek van gebruikers en/of partijen die meerwaarde kunnen bieden aan onze softwaretoepassingen.

Dagprijzen
Per 1 juli 2012 is binnen FarmaSys het dagvergoedingssysteem voor incontinentiematerialen volledig conform de implementatierichtlijnen geïmplementeerd.

Prestaties
Het vastleggen en declareren van zorgprestaties kan op een heel eenvoudige wijze met FarmaSys uitgevoerd worden. De registratie van de prestatie kan makkelijk gekoppeld worden aan een voorschrift waar deze betrekking op heeft. De prestatietarieven zijn op een overzichtelijke wijze te beheren.
De declaratie vindt plaats met HA304 (declaratiestandaard voor huisartsenhulp).

Proactief Herhaal Module
Samen met een aantal eindgebruikers van FarmaSys is er in 2011 een projectgroep geformeerd om te brainstormen over het destijds nieuw te bouwen PHM (Proactief Herhaal Module). De PHM is inmiddels volledig operationeel, deze is ontwikkeld rekening houdend  met de wensen van de eindgebruiker.

LSP
Het LSP oftewel het Landelijk Schakel Punt is een initiatief geweest van uit VWS en Nictiz.
Jarenlange ontwikkeling zijn voorafgegaan aan deze nieuwe methodiek van dienstwaarneming ten einde de huidige OZIS-ringen te kunnen vervangen.
CareSoft heeft alle mogelijke kwalificaties gehaald en van de AIS leveranciers de enige die een LSP koppeling heeft gerealiseerd die OZIS echt kan vervangen.
Naast medicatie is FarmaSys ook in staat de ICA (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieen) te communiceren via het LSP.
FarmaSys is er helemaal klaar voor!

SBVZ
FarmaSys is uitgevoerd met de functie om het BSN op te vragen bij de SBV-Z.
De functie dient ervoor om het BSN te verifiëren indien het al is opgevoerd bij de patiënt of op te halen aan de hand van gegevens als naam, geboortedatum en adres.

FarmaScan
Als gevolg van het einde van de CDIS applicatie van Copymaster heeft CareSoft besloten een eigen applicatie te ontwikkelen die elektronisch archiveren van afgedrukte documenten binnen FarmaSys mogelijk maakt. FarmaScan is speciaal ontwikkeld voor het scannen en archiveren van diverse formaten documenten. Het maakt niet uit of het nu gaat om recepten, machtigingsformulieren, ontslagbrieven of doktersverklaringen, FarmaScan maakt deze informatie digitaal toegankelijk.

UI-online
Uit het samenwerkingsverband van de Stichting Implementatie en Validatie Patiëntvoorlichting (SIVP) waar CareSoft deel van uit maakt is een project opgestart voor een betere en gepersonificeerde patiëntvoorlichting.
FarmaSys was het eerste AIS dat via de UI-online in staat was informatie folders af te drukken van de Stichting Uitgifte informatie waarbij persoonlijke informatie van de patiënt wordt toegevoegd. Dit maakt dat de voorlichting die wordt meegegeven aan de patiënt op de persoon is afgestemd.