Informatie aanvragen

Uw naam *

Naam apotheek *

Plaats *

Uw e-mail adres*

Telefoonnummer *

In welk product(en) van CareSoft heeft u interesse *:


De volgende invoer velden zijn optioneel:

In welk dienst(en) van CareSoft heeft u interesse:


Huidige AIS leverancier:

Aantal werkstations:

Robot koppelingen:

Central Filling / Smart Filling:

Levert u aan één of meerdere verzorgingstehuizen?

Maakt u gebruik van een baxter module koppeling?

Maakt u gebruik van een Pro-actief herhaal module?

Maakt u gebruik van een koppeling met een boekhoudpakket?

Gebruikt u een geïntegreerde kassa?

Statistiek koppelingen:

Anders nl.:

Gebruikt u een scan applicatie:

Zo ja, welke:

Eventuele opmerkingen:

Controlevraag*
Hoeveel is