Caresoft

Previous Image
Next Image

info heading

info content


CareSoft maakt en onderhoudt gebruikersvriendelijke softwaretoepassingen voor de gezondheidszorg, die in samenwerking met de gebruikers voortdurend worden aangepast aan de veranderende eisen en wensen van de gebruikers. Wij bouwen efficiënte modules voor het voorschrijven en afleveren van medicatie waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat. Nieuwe ontwikkelingen en overheidsmaatregelen worden op de voet gevolgd en geïmplementeerd.

Wij hebben een eigen technische dienst, deze levert en onderhoudt alle benodigde hardware en apparatuur. Ook (pro-actief) systeembeheer en online back-up faciliteiten behoren tot de mogelijkheden. Ervaren systeemtechnici kunnen probleemloos adviseren en ondersteunen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot hardware en infrastructuur.